(Chinhphu.vn) – Bố của ông Nguyễn Văn Đông (Thanh Hoá) là cán bộ xã, có 17,5 năm đóng BHXH, đã có quyết định nghỉ hưu trước tuổi và được Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH một lần cho 2,5 năm còn lại. Tuy nhiên, theo trả lời của BHXH huyện, bố ông phải chờ 2,5 năm nữa mới được nhận lương hưu.

Ông Đông hỏi, cơ quan BHXH huyện trả lời như trên có đúng không? Thời điểm bố của ông được hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong Quyết định nghỉ hưu trước tuổi hay thời điểm được hỗ trợ đóng xong một lần số tiền BHXH còn lại?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điểm e, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ quy định, “Đối với cán bộ cấp xã công tác tại nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên; cán bộ cấp xã có thời gian tham gia quân đội, công an và được Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương các loại nếu còn thiếu thời gian đóng BHXH từ 2,5 năm (30 tháng) trở xuống mới đủ thời gian đóng BHXH 20 năm thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH một lần cho thời gian còn thiếu để thực hiện chế độ hưu trí”.

Tuy nhiên, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP chưa quy định cụ thể thời điểm hưởng lương hưu của đối tượng này. BHXH Việt Nam đã báo cáo xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền và ngày 13/6/2016 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Công văn số 2131/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn về thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp này là thời điểm ghi trong Quyết định nghỉ hưu do cơ quan quản lý cán bộ lập.

Trường hợp của bố ông nếu thuộc đối tượng nêu trên thì sau khi được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm đóng BHXH sẽ được hưởng lương hưu theo thời điểm ghi trong Quyết định nghỉ hưu do cơ quan quản lý cán bộ lập.

Chinhphu.vn