(Chinhphu.vn) – Nếu người lao động nghỉ không hưởng lương trước khi nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động sẽ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đơn vị của bà Phan Thị Nhung đang giải quyết nghỉ việc cho một trường hợp phải bồi hoàn chi phí đào tạo. Lao động này nghỉ việc ngày 1/4/2018 nhưng chưa hoàn tất thủ tục bồi hoàn chi phí đào tạo cho đơn vị đúng quy định, nên đơn vị chưa thể ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 1/4/2018 mà giải quyết cho người lao động nghỉ không hưởng lương trong thời gian chờ người lao động hoàn tất thủ tục bồi hoàn, dự kiến ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 1/7/2018.

Người lao động nghỉ việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đủ 21 tháng trong vòng 24 tháng kể từ ngày có quyết định nghỉ việc (1/7/2018). Bà Nhung hỏi, với trường hợp nêu trên thì người lao động có bị trễ việc làm thủ tục BHTN hay không?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 46 Luật Việc làm quy định: “Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập”.

Khoản 2, Điều 49 Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1, Điều 43 của Luật này; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 43 của Luật này”.

Đồng thời, Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định:

Người lao động đang đóng BHTN là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN và được tổ chức BHXH xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

a) Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH;

b) Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.

Đối chiếu các quy định đã nêu ở trên, nếu người lao động nghỉ không hưởng lương trước khi nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động sẽ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHTN , trợ cấp , hợp đồng lao động