(Chinhphu.vn) - Trong thời gian thử việc, nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận, người sử dụng lao động có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Ông Bế Minh Hội (minhhoi78@...) công tác tại Trung tâm dạy nghề huyện. Do chưa tuyển dụng được nhân viên kế toán, nên theo đề nghị của Trung tâm, UBND huyện đã ký hợp đồng với 1 người làm kế toán tại đơn vị.

Theo hợp đồng, thời gian thử việc của nhân viên kế toán là 2 tháng, nhiệm vụ do Giám đốc Trung tâm dạy nghề huyện phân công. Tuy nhiên, ngay trong tháng đầu thử việc, người thử việc đã tự ý nghỉ việc 4 ngày không có lý do. Toàn thể đơn vị đã tổ chức họp và thống nhất ý kiến là đề nghị UBND huyện hủy bỏ hợp đồng thử việc.

Ông Hội hỏi, theo quy định của pháp luật về lao động trường hợp này phải xử lý thế nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp thắc mắc của ông Hội như sau:

Theo quy định tại Điều 26 Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Trong các nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc có quy định về thời hạn của hợp đồng; công việc làm thử và địa điểm làm việc; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi…

Trong thời hạn của hợp đồng thử việc, người thử việc phải có nghĩa vụ chấp hành đúng quy định về thời giờ làm việc, đến địa điểm làm việc đúng giờ để thực hiện công việc làm thử.

Nếu người lao động chấp hành đúng nội quy lao động, đạt yêu cầu của công việc làm thử, thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Nếu trong thời hạn của hợp đồng thử việc, người thử việc có vi phạm nội quy lao động về thời giờ làm việc, như “đi muộn về sớm”, tự ý nghỉ việc mà không có lý do chính đáng thì hành vi đó được coi là không đạt yêu cầu thử việc.

Căn cứ khoản 2 Điều 29 Bộ Luật Lao động, trong thời gian thử việc, nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận, người sử dụng lao động có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.