(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Đức Dư thắc mắc về việc nộp lệ phí trước bạ đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tại Việt Nam.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 186 Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội: Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP  ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định giấy tờ chứng minh đối tượng được sở hữu nhà ở; Điều 2 và Điều 3 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về đối tượng và người nộp lệ phí trước bạ; Điều 10 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định khai, thu, nộp lệ phí trước bạ; điểm b.1 Khoản 7 và Khoản 8 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế, thì:

Trường hợp người Việt Nam định cư tại nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, trong quá trình nộp lệ phí trước bạ nhà đất nếu người nộp thuế chưa có mã số thuế, cơ quan thuế căn cứ thông tin cá nhân tại hồ sơ cấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC (căn cứ theo Giấy chứng minh thư nhân dân; thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (chọn quốc tịch theo quốc gia cấp hộ chiếu)) để cấp mã số thuế cho người nộp thuế.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thuế môn bài