(Chinhphu.vn) – Bố đẻ của bà Đỗ Thị Nhinh (tỉnh Thái Bình) là bệnh binh hạng 2/3, đã chết năm 2002. Nhà ở của gia đình bà được xây dựng từ năm 1980 đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tháng 1/2017, mẹ của bà Nhinh đã đến UBND xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để hỏi về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, nhưng được cán bộ xã trả lời, việc hỗ trợ nhà ở chỉ áp dụng đối với người có công với cách mạng còn sống.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Nhinh đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp rõ về vấn đề này.

Về vấn đề này, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 1/7/2013 của Bộ Xây dựng xác định đối tượng được hỗ trợ về nhà ở, đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg phải đáp ứng các điều kiện:

- Là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý tại thời điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

- Đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15/6/2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong các điều kiện: Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới; nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà.

Theo trình bày của bà Đỗ Thị Nhinh, bố của bà là bệnh binh 2/3, hưởng mất sức lao động 61%, đã chết năm 2002. Như vậy, hộ gia đình của mẹ bà Nhinh không đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định.

Đối tượng được hưởng hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải là người có công với cách mạng đang sinh sống tại nhà ở đề nghị hỗ trợ, nhưng bố của bà Nhinh đã chết năm 2002 (trước khi Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hỗ trợ về nhà ở , người có công