(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Nghĩa hỏi, người dân và doanh nghiệp có quyền phản ánh những hành vi chưa đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức thì có thể theo dõi kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng những cán bộ công chức đó không, hoặc có các biện pháp gián tiếp tương tự để giám sát kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức đó không?

Theo ông Nghĩa, việc giám sát này nhằm mục đích góp phần tăng cường công tác nâng cao tính kỷ luật, tính minh bạch và tính chuyên nghiệp của hệ thống hành chính công vụ nói chung và của công tác cán bộ nói riêng.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Hiện nay, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể của cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ quan trọng để xếp loại chất lượng hàng năm; đồng thời có yêu cầu về việc công khai kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng và giao cấp có thẩm quyền đánh giá quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức, viên chức công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

Chinhphu.vn


Từ khóa: công chức , viên chức , xếp loại