(Chinhphu.vn) – Người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi chết được hỗ trợ mai táng phí.

Em gái ông Nguyễn Đức Tấn (tỉnh Bình Định) là người khuyết tật đặc biệt nặng, đã nhận trợ cấp tuất BHXH hàng tháng (do bố đẻ chết), không nhận trợ cấp hàng tháng theo bảo trợ xã hội. Ông Tấn hỏi, gia đình có được nhận hỗ trợ chi phí mai táng nếu em gái ông qua đời không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Luật BHXH năm 2014 không có quy định đối với người khuyết tật mà không thuộc đối tượng tham gia BHXH khi chết thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng phí.

Theo Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi chết được hỗ trợ mai táng phí.

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng đang nhận trợ cấp tử tuất BHXH hàng tháng, không phải trợ cấp xã hội hàng tháng khi chết thì thân nhân không được hỗ trợ chi phí mai táng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: mai táng phí