(Chinhphu.vn) – Người lao động, không phân biệt lao động Việt Nam hay lao động nước ngoài, nếu thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều phải làm tròn nghĩa vụ này.

Người lao động, không phân biệt lao động Việt Nam hay lao động nước ngoài, nếu thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều phải làm tròn nghĩa vụ này.
Công ty của bà Nguyễn Phương Thảo có lao động là người nước ngoài, đã đóng BHYT. Bà Thảo hỏi, người lao động này có phải đóng BHXH không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, lao động nước ngoài bắt buộc phải tham gia BHXH khi: Có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Ngoại trừ 2 trường hợp dưới đây lao động nước ngoài sẽ không phải tham gia BHXH bắt buộc: Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện, và được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước ít nhất 12 tháng; Đã đủ tuổi nghỉ hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi).

Vì vậy, người lao động, không phân biệt lao động Việt Nam hay lao động nước ngoài, nếu thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều phải làm tròn nghĩa vụ này.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , bắt buộc , người nước ngoài