(Chinhphu.vn) - Ông Lương Văn Khuê (Hà Nội) hỏi: Theo phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ, nhà thầu đã nộp riêng túi hồ sơ đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính, tuy nhiên trong nội dung đề xuất kỹ thuật có bao gồm cả nội dung về giá và tài chính thì có vi phạm không?


Ông Khuê cũng muốn biết, gói thầu đơn giản, quy mô lớn có được phép áp dụng phương pháp giá thấp nhất không? Căn cứ nào để xác định gói thầu là đơn giản hay phức tạp?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đối với câu hỏi của ông Khuê, chủ đầu tư cần căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và quy định của pháp luật về đấu thầu để xác định gói thầu là đơn giản hay phức tạp.

Gói thầu quy mô nhỏ được xác định theo hạn mức quy định tại Điều 63 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, đối với gói thầu tư vấn đơn giản và gói thầu dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hàng hóa quy mô nhỏ được áp dụng phương pháp giá thấp nhất.

Đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, trường hợp nhà thầu nộp cả đề xuất tài chính trong túi đựng hồ sơ đề xuất về kỹ thuật thì không bị vi phạm pháp luật về đấu thầu, tuy nhiên nhà thầu này sẽ chịu bất lợi khi không bảo mật đề xuất tài chính của mình.

Chinhphu.vn 

Từ khóa: Nhà thầu , hồ sơ dự thầu , gói thầu , đề xuất tài chính