(Chinhphu.vn) - Mẹ của bà Nguyễn Vân 55 tuổi, làm thuê cho vựa rau tại phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, công việc chủ yếu đi giao rau cho các quán ăn ở các tỉnh khác. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên mẹ bà bị thất nghiệp hơn 1 tháng nay.

Bà Vân được biết, ở khu phố đang phát hỗ trợ cho người dân 1.500.000 đồng/người, trong đó có đối tượng là lao động tự do, nhưng mẹ của bà không có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ. Bà Vân hỏi, mẹ của bà có thuộc đối tượng này không?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Căn cứ Kế hoạch số 3544/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Qua đối chiếu với quy định tại Khoản 12, Mục III, Kế hoạch số 3544/KH-UBND, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận thông tin đến của bà Nguyễn Vân là trường hợp mẹ của bà Nguyễn Vân chưa thuộc diện thụ hưởng quy định tại điểm 12, Khoản III, Kế hoạch số 3544/KH-UBND.

Đề biết thêm chi tiết, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận đề nghị bà Nguyễn Vân chủ động liên hệ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ninh Hải, nơi bà Nguyễn Vân thường trú để được giải thích rõ hơn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: lao động tự do , 68/NQ-CP , 23/2021/QĐ-TTg