(Chinhphu.vn) – Trường hợp nhà thầu đã có tên trên Hệ thống trước thời điểm đóng thầu 2 ngày nhưng nộp phí duy trì hàng năm sau thời điểm đóng thầu và trước thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thì được coi là đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định.

Ông Ngô Minh Phúc (Đà Nẵng) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Công ty A tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp, thời gian đóng thầu vào 14 giờ 00 phút ngày 3/4/2017 và mở thầu 14 giờ 30 phút cùng ngày. Đến 13 giờ 55 phút ngày 3/4/2017, công ty nhận hồ sơ dự thầu của nhà thầu B tham dự gói thầu trên và được mở thầu theo thời gian quy định trên. Công ty A tiến hành xét thầu từ ngày 5/4/2017 đến 15/4/2017.

Tổ chuyên gia đấu thầu phát hiện nhà thầu B đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng chưa nộp phí duy trì và thông báo hết hạn vào ngày 31/3/2017. Do đó, tổ chuyên gia loại nhà thầu B vì chưa đáp ứng đủ tư cách hợp lệ (có chụp màn hình thông báo của trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn/ ngày 7/4/2017).

Ngày 16/4/2017, bên mời thầu trình kết quả xét thầu và tổ thẩm định đấu thầu kiểm tra lại đăng ký trên trạng đấu thầu quốc gia của nhà thầu B thì được thông báo rằng tài khoản nhà thầu B "còn hiệu lực đến 31/3/2018" (không ghi rõ thời gian bắt đầu có hiệu lực). Do đó, tổ thẩm định không thống nhất với lý do loại nhà thầu B và yêu cầu bên mời thầu làm rõ vấn đề này.

Bên mời thầu đã có văn bản gửi nhà thầu B ngày 18/4/2017 làm rõ vấn đề này thì được nhà thầu B trả lời làm rõ vào ngày 20/4/2017 là đã đóng phí duy trì ngày nên mạng đấu thầu quốc gia đã điều chỉnh hiệu lực của tài khoản đến 31/3/2018.

Ông Phúc hỏi, trường hợp nhà thầu B có được chấp nhận hợp lệ hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Khi tham dự thầu, nhà thầu phải đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định nêu trên. Theo đó, nhà thầu đã có tên trên Hệ thống trước thời điểm đóng thầu 2 ngày tuy nhiên nộp phí duy trì hàng năm sau thời điểm đóng thầu và trước thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thì được coi là đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , duy trì , mạng đấu thầu , gói thầu , mời thầu , dự thầu , Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia