(Chinhphu.vn) – Ông Đinh Văn Lịch (Ninh Bình) là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, có thẻ BHYT mã HT5. Vừa qua ông đề nghị chuyển BHYT sang mã HT2, cán bộ BHXH thị trấn cho biết, ông là cựu chiến binh nhập ngũ trước ngày 30/4/1975, nhưng là cán bộ hưu trí nên không được chuyển. Ông Lịch hỏi, ông có được đổi mã thẻ BHYT không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 22 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT,“Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của ông Lịch theo nội dung hỏi thuộc diện tham gia BHYT theo đối tượng người hưởng lương hưu, đồng thời cũng thuộc đối tượng cựu chiến binh. Vì vậy, ông được đổi thẻ BHYT theo mã quyền lợi hưởng BHYT của đối tượng cựu chiến binh (được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT thuộc phạm vi được hưởng BHYT).

Về thủ tục hồ sơ đổi thẻ BHYT, do việc xác định ông thuộc đối tượng cựu chiến binh sẽ căn cứ vào hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí, vì vậy, ông không phải xuất trình thêm các giấy tờ liên quan khác để chứng minh.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: BHYT , cán bộ hưu , cựu chiến binh , mã quyền lợi