(Chinhphu.vn) - Trước khi nghỉ hưu ông Hoàng Song Sâm (tỉnh Bình Phước) đã nộp hồ sơ (bản sao) cho BHXH huyện Hớn Quản đề nghị được cộng nối thời gian công tác trong ngành Công an từ năm 1976 đến năm 1990 để tính hưởng BHXH.

Ông Sâm là công an trại giam, không trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, tại Quyết định hưởng lương hưu ông không được cộng nối thời gian công tác trong ngành Công an.

Tháng 3/2018, ông Sâm tiếp tục nộp hồ sơ cho BHXH huyện Hớn Quản nhưng bị trả lại. Ngày 26/6/2006, ông Sâm nộp hồ sơ (bản gốc) đến BHXH tỉnh Bình Phước nhưng bị từ chối với lý do, khi thôi việc ông Sâm đã nhận trợ cấp thôi việc một lần nên không được giải quyết.

Qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ông Sâm đề nghị BHXH Việt Nam có văn bản chỉ đạo BHXH tỉnh Bình Phước thực hiện thủ tục cộng nối thời gian công tác cho ông Sâm theo quy định.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được Công văn số 538/BHXH-CST ngày 29/8/2018 của BHXH tỉnh Bình Phước đề nghị tính thời gian công tác đối với ông Hoàng Song Sâm.

Ông Sâm có thời gian công tác trong Công an nhân dân từ tháng 9/1976 đến tháng 5/1990 thì xin thôi việc về địa phương và được thôi việc theo Quyết định số 396/QĐ-V26 ngày 21/5/1990 của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý và Cải tạo phạm nhân, ông Sâm đã được nhận trợ cấp 14 tháng nguyên lương.

Hiện nay, BHXH Việt Nam đang báo cáo và xin ý kiến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn BHXH tỉnh Bình Phước để thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , cộng nối , trợ cấp một lần