(Chinhphu.vn) -  Ông Huỳnh Văn Lạc (tỉnh Quảng Ngãi) là đối tượng có thẻ BHYT mã số HC4, nguyên quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia từ năm 1978 đến 1982. Ông Lạc hỏi, ông có được đổi sang đối tượng mã số 2 không? Nếu được cần phải làm thủ tục gì?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Điểm 2 Khoản 15 Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2014 quy định: “Trường hợp 1 người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của ông thuộc đối tượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, nếu có Quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc các giấy tờ khác ghi rõ thời gian, địa điểm nơi đóng quân theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Quyết định hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg thì ông được đổi mã quyền lợi ghi trên thẻ BHYT theo mã quyền lợi của đối tượng cựu chiến binh có ký hiệu là HC2 (được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT).

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn