(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Minh Tứ (TP. Hà Nội) nhập ngũ trước ngày 30/4/1975, nay làm việc tại doanh nghiệp. Ông Tứ hỏi, ông có được cấp thẻ BHYT theo mã 2 dành cho cựu chiến binh không?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 28/8/2015, Bộ Y tế đã có Công văn số 6425/BYT-BH về việc giải quyết vướng mắc trong cấp thẻ BHYT, trong đó quy định: Đối với đối tượng là cựu chiến binh thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì tham gia BHYT theo thứ tự xuất hiện của đối tượng quy định tại điều 12 Luật BHYT và được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất theo quy định tại Khoản 2, Điều 22 Luật BHYT.

Như vậy trường hợp của ông nếu cung cấp được hồ sơ chứng minh là cựu chiến binh thì được đổi mã quyền lợi hưởng.

Chinhphu.vn