(Chinhphu.vn) – Bà Dương Thị Loan (tỉnh Thái Nguyên) hỏi: Người lao động phải thuê nhà ở trọ tại các khu vực dân cư gần công ty, nhưng giá điện, nước tại các khu vực này rất đắt, cao hơn từ 1,5 – 2 lần so với quy định. Bà Loan hỏi, tỉnh Thái Nguyên có kiểm soát giá điện, nước sinh hoạt theo quy định không?

Về vấn đề này, Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:

Đối với giá nước sạch

Hiện nay, giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên cho các đối tượng sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh. Mức giá trên đã được tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất hợp lý trong quá trình sản xuất, tiêu thụ nước sạch, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thực hiện bán nước cho khách hàng theo "Hợp đồng dịch vụ cấp nước" với mức giá do UBND tỉnh quyết định và không thu thêm bất cứ khoản tiền nào khác. Tuy nhiên, tại các khu vực nhà trọ giá bán nước là do thỏa thuận giữa chủ nhà trọ với người thuê nhà trọ (Công ty nước không can thiệp vào sự thỏa thuận của 2 bên).

Để tạo điều kiện cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở, Sở Tài chính đã có văn bản số 637/HD-STC ngày 10/3/2017 hướng dẫn thực hiện giá bán nước máy của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, trong đó đã ghi rõ: "Trường hợp sinh viên và người lao động thuê nhà trọ để ở (có thời hạn thuê nhà từ 3 tháng trở lên) mà chủ nhà ký hợp đồng mua nước của đơn vị cấp nước, cung ứng cho các đối tượng sử dụng thì cứ 4 người (căn cứ vào giấy đăng ký tạm trú và hợp đồng thuê nhà có xác nhận của địa phương) tính là một hộ sử dụng để áp dụng giá nước sinh hoạt".

Do vậy, để người lao động được thanh toán tiền nước theo đúng mức giá nước sinh hoạt do UBND tỉnh quy định, người lao động đề nghị chủ nhà cho thuê trọ làm việc với Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên bổ sung số người và số hộ sử dụng nước sinh hoạt theo Hướng dẫn số 637/HD-STC ngày 10/3/2017 của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên để được hưởng giá nước sinh hoạt theo quy định.

Đối với giá điện

Hiện nay, giá bán lẻ điện sinh hoạt và quy định về thực hiện giá bán điện được thực hiện theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương và Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương.

Tại Khoản 4, Điều 10 Thông tư số 16/2014/TT-BCT, về giá bán lẻ điện sinh hoạt quy định: "Đối với trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà:

- Cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể 1 người được tính là ¼ định mức, 2 người được tính là ½ định mức, 3 người được tính ¾ định mức, 4 người chỉ được tính 1 định mức.

- Đối với trường hợp sinh viên và người lao động thuê nhà đăng ký tạm trú từ 12 tháng trở lên thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện người lao động ký kết hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà). Trường hợp thời hạn thuê nhà dưới 12 tháng thì chủ nhà phải trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện.

- Trường hợp người thuê nhà không ký hợp đồng trực tiếp với bên bán điện thì chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hóa đơn tiền điện hàng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành cộng thêm 10% cho tổn thất điện năng, chi phí chiếu sáng và bơm nước dùng chung".

- Tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định:

"Sở Công Thương có trách nhiệm: Kiểm tra, giám sát các đơn vị bán lẻ điện thuộc địa bàn quản lý trong việc thực hiện giá bán điện theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp phát hiện các đơn vị bán lẻ điện không đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại Điều 6 Thông tư này, Sở Công Thương báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét quyết định... Kiểm tra và giám sát việc thực hiện tính định mức hộ sử dụng và giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở nhằm đảm bảo cho người thuê nhà được áp dụng các quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt quy định tại Thông tư này".

Như vậy, để người lao động được thanh toán tiền điện sinh hoạt theo đúng mức giá do Nhà nước quy định, đề nghị người lao động căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 16/2014/TT-BCT nêu trên để thực hiện.

Trường hợp phát hiện các đơn vị bán lẻ điện không thực hiện theo đúng mức giá quy định trên, đề nghị người lao động có ý kiến gửi Sở Công Thương để Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Chinhphu.vn