(Chinhphu.vn) - Đơn vị bà Nguyễn Hà Ly đăng ký máy in để sử dụng nội bộ nhưng Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu phải có đăng ký hoạt động cơ sở in, với lý do đây là máy in có chức năng photocopy màu. Tuy nhiên, những máy in của đơn vị bà Ly đều là máy văn phòng, tốc độ in nhỏ hơn 50 trang A4/phút.
Bà Ly đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp, đơn vị muốn sử dụng máy in có chức năng photocopy màu có bắt buộc phải đăng ký cơ sở in hay không?

Về vấn đề này, Cục Xuất bản, In và Phát hành – Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in thì việc sử dụng máy in có chức năng photocopy không phải đăng ký hoạt động in. Trước khi sử dụng phải đăng ký máy với Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.

Thủ tục đăng ký gồm:

- Đơn đăng ký sử dụng máy theo Mẫu 5 của Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018;

- Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy phép nhập khẩu máy; hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê mua máy;

- Đơn đề nghị chuyển nhượng (đối với máy đã đăng ký sử dụng) có xác nhận của UBND cấp tỉnh nơi đã xác nhận đăng ký máy.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Photocopy , máy in , hoạt động in