(Chinhphu.vn) - Cháu của ông Nguyễn Văn Kiên (Thái Nguyên) đã học hết học kỳ 1 lớp 12 năm học 2016-2017. Vì điều kiện gia đình, cháu ông đã bảo lưu kết quả học. Ông Kiên hỏi, cháu ông muốn đi học năm tới thì có phải học lại từ đầu không? Quy định về bảo lưu với cấp học THPT như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 3, Điều 27 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, học sinh không được lưu ban quá 2 lần trong một cấp học.

Như vậy, trường hợp cháu của ông Nguyễn Văn Kiên được phép học lại lớp 12 nếu đã nghỉ quá 45 ngày trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nhiều lần cộng lại) và không được bảo lưu kết quả học tập.

Chinhphu.vn

Từ khóa: trung học phổ thông , lưu ban , bảo lưu