(Chinhphu.vn) – Theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước thì chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án phân bổ cho tài sản cố định, không phân bổ cho tài sản ngắn hạn.

Bà Nguyễn Thị Minh Dung (Đà Nẵng) tham khảo Khoản 2, Điều 17 Thông tư số 09/2016/TT-BTC thấy có quy định: "Việc phân bổ chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án cho từng tài sản cố định được xác định theo nguyên tắc:...". Bà Dung hỏi, quy định này có được hiểu là chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án chỉ được phân bổ cho tài sản cố định hay không?

Bà Dung cũng muốn biết, trường hợp dự án đầu tư có hình thành tài sản ngắn hạn thì không được phép phân bổ các chi phí trên để xác định giá trị tài sản ngắn hạn có đúng không?

Theo bà Dung, thực tế là có những tài sản ngắn hạn khi phân bổ thêm các chi phí trên vào thì giá trị trên 30 triệu đồng và được xếp thành tài sản cố định. Đơn vị kiểm toán độc lập, đơn vị thẩm tra lại có ý kiến, việc phân bổ các chi phí trên cho tài sản ngắn hạn là vi phạm quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án phân bổ cho tài sản cố định, không phân bổ cho tài sản ngắn hạn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tài sản cố định , tài sản ngắn hạn , chi phí