(Chinhphu.vn) – Ông Lê Văn Ngoan (Đà Nẵng) là công chức, phó trưởng phòng chuyên môn cấp huyện. Sau đó, ông được luân chuyển làm phó giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện và đóng bảo hiểm thất nghiệp. Ông Ngoan hỏi, ông phải đóng bảo hiểm thất nghiệp có đúng hay không?

Viên chức là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Về vấn đề này, BHXH TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; UBND cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, ở đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Huyện ủy chỉ có người đứng đầu đơn vị là công chức. Do đó, cấp phó của người đứng đầu Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện không được quy định là công chức.

Trường hợp của ông từ vị trí công chức, phó trưởng phòng chuyên môn cấp huyện, ômg được điều động giữ chức vụ phó giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện thuộc trường hợp công chức được điều động về làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 58 Luật Viên chức và Khoản 4, Điều 42 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 2 Luật Viên chức và Khoản 1, Điều 43 Luật Việc làm thì viên chức là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, khi được điều động làm viên chức ở đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, ông phải tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp là đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Công chức , viên chức , bảo hiểm thất nghiệp , luân chuyển , điều động