(Chinhphu.vn) - Năm 2005, ông Nguyễn Đức Thiện được tuyển dụng vào trường THPT Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Tháng 10/2007, ông được luân chuyển đến trường THPT Gia Phù, xã Gia Phù và đến tháng 12/2007, ông Thiện tiếp tục được luân chuyển đến trường THPT Tân Lang, xã Tân Lang, là xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

Ông Thiện đã hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm. Ông Thiện hỏi, trong quyết định luân chuyển đến trường THPT Tân Lang không ghi thời hạn luân chuyển thì ông có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 8 Nghị định 61/2006/NĐ-CP quy định, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm.

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP đã bổ sung Điều 8 Nghị định 61/2006/NĐ-CP, thêm khoản 3 về chế độ phụ cấp thu hút như sau: Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối chiếu các quy định trên đối với trường hợp ông Nguyễn Đức Thiện cho thấy, ông Thiện đã hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP.

Ngày 27/12/2007, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La ban hành Quyết định số 791/QĐ-SGDĐT về việc điều động ông Thiện từ trường THPT Gia Phù đến nhận công tác tại trường THPT Tân Lang. Căn cứ Quyết định trên, ông Thiện không thuộc đối tượng luân chuyển có thời hạn mà là điều động chuyển công tác đến đơn vị mới, vì vậy ông Thiện không được hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thu hút , luân chuyển , đặc biệt khó khăn , điều động