(Chinhphu.vn) - Con của ông Nguyễn Tiến Dũng (Quảng Ninh) năm nay thi đại học, có hộ khẩu 3 năm liên tục tại phường Nam Khê, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, thuộc KV 1. Con ông Dũng học tại trường THPT Uông Bí, thuộc KV2. Ông Dũng hỏi, con ông được cộng bao nhiêu điểm ưu tiên khu vực để dự tuyển đại học?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chính sách ưu tiên theo khu vực được quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng. Theo đó, thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học THPT có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường thuộc các khu vực có mức ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó.

Như vậy, thời gian học THPT của con ông Nguyễn Tiến Dũng tại trường thuộc khu vực 2 thì mức điểm ưu tiên là 0,5 điểm.

Chinhphu.vn

Từ khóa: điểm ưu tiên , khu vực , đại học