(Chinhphu.vn) - Phần diện tích nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn thì được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Thanh Bình (Gia Lai), năm 1992, các hộ dân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và nhà ở có chỉ giới xây dựng là 12,5m. Từ năm 2001 trở đi, khi xây dựng mới hoặc sang nhượng thì được cấp theo chỉ giới xây dựng là 15m, phần diện tích xây dựng theo chỉ giới 12,5m được tiếp tục giữ nguyên hiện trạng sử dụng. Nay Nhà nước mở đường theo chỉ giới 15m.

Ông Bình hỏi, phần diện tích xây dựng giữa chỉ giới cũ và mới được đền bù như thế nào? Việc coi phần diện tích này là vi phạm chỉ giới và buộc người dân phải tự tháo dỡ có đúng quy định pháp luật không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 79 Luật Đất đai thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất.

Đối với phần diện tích nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 94 Luật Đất đai, Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Bồi thường , hành lang giao thông , quyền sử dụng đất