(Chinhphu.vn) - Năm 2009, ông Nguyễn Văn Phấn (Hà Nội) trúng tuyển ngạch chuyên viên, công tác tại 1 phòng thuộc UBND huyện. Năm 2010, ông được cử đi học lớp đào tạo tiền công vụ do Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức, được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình.

Sau 1 năm tập sự, ông Phấn được bổ nhiệm công chức chính thức ngạch chuyên viên. Ông Phấn hỏi, chứng chỉ đào tạo tiền công vụ có tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên không? Nếu 2 chứng chỉ trên không tương đương thì khi ông đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên có được giảm bớt môn học nào không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 5/3/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Triển khai Nghị định số 18/2010/NĐ-CP, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/1/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP.

Ngày 1/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 8/1/2018 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

Tại các văn bản nêu trên, Chính phủ và Bộ Nội vụ đã quy định, hướng dẫn cụ thể nội dung liên quan về chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng.

Để có thêm thông tin để trả lời, Bộ Nội vụ đề nghị ông Nguyễn Văn Phấn cung cấp quyết định cử đi học, chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo tiền công vụ (do Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong cấp) và quyết định bổ nhiệm chính thức ngạch công chức (chuyên viên).

Chinhphu.vn

Từ khóa: công chức , chứng chỉ , chuyên viên