(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Ngọc Ân (Thừa Thiên-Huế) thấy trên website của Bộ Xây dựng có danh sách tổ chức hoạt động xây dựng công bố theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD và danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt trong Phần mềm quản lý năng lực hoạt động xây dựng đăng tải theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

Ông Ân hỏi, danh sách được đăng tải theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD còn hiệu lực không? Nếu đã đăng tải theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD hay theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thì có cần chứng minh bằng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì các quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2016.

Kể từ ngày này, việc xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và đăng tải thông tin năng lực của tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Thông tư số 17/2016/TT-BXD và Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 1/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các tổ chức đã đăng tải được bảo lưu trong quá trình chuyển sang thực hiện quy định mới.

Chinhphu.vn

Từ khóa: năng lực xây dựng , hoạt động xây dựng , chứng chỉ , dự án đầu tư