(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Văn Hải (TP. Hồ Chí Minh) là giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học, đã tốt nghiệp thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh, ngoại ngữ thứ 2 đạt bậc 3 theo khung năng lực 6 bậc, chứng chỉ C tin học. Vậy, ông có được xét chức danh nghề nghiệp và hưởng chế độ như giáo viên hạng I THCS hay giáo viên hạng I THPT không?

Trường hợp ông muốn có được chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THCS hay giáo viên THPT thì phải tham dự thi ở đâu? Cách thức thi như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo như ông Phạm Văn Hải hỏi, ông hiện là giáo viên tiểu học, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 thì hạng chức danh nghề nghiệp cao nhất của giáo viên tiểu học là hạng II.

Các quy định về trình độ đào tạo, cũng như năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư liên tịch nêu trên là yêu cầu tối thiểu mà giáo viên ở hạng đó phải đạt được.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS và tạm dừng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT.

Chinhphu.vn

Từ khóa: tiểu học , giáo viên , chức danh nghề nghiệp