(Chinhphu.vn) – Các đầu báo rò rỉ gas theo quy định không phải thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thì cơ quan có chức năng kiểm định có thể thực hiện kiểm định.


Công ty TNHH Dương Minh Phúc có lắp các đầu báo rò rỉ gas tại các trạm gas và các khu vực đầu đốt tiêu thụ gas của khách hàng (nhà hàng) để bảo đảm an toàn hơn trong quá trình hoạt động của nhà hàng/khách hàng. Những đầu báo rò rỉ gas này không thuộc hạng mục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (PCCC) ban đầu của nhà hàng. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ nghiệm thu tại Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ tiếp nhận lại từ chối với lý do “thiếu hồ sơ kiểm định đầu đò báo rò rỉ khí gas”.

Do vậy, Công ty đề nghị giải đáp:

- Đầu báo rò rỉ gas như hiện trạng mà Công ty lắp đặt cho khách hàng có thuộc danh mục là phương tiện PCCC hay không?

- Nếu đầu báo rò rỉ gas nêu trên thuộc danh mục phương tiên PCCC, vậy khi Công ty lắp đặt thêm các đầu báo này thì có cần phải kiểm định PCCC không? (các đầu báo rò rỉ gas này không thuộc các hạng mục thẩm duyệt thiết kế về PCCC ban đầu).

- Nếu không phải kiểm định PCCC thi khi lắp đặt Công ty có phải xin phép Đội Cảnh sát PCCC địa bàn không?

- Nếu không thuộc danh mục phương tiện PCCC, thì Công ty có thể thực hiện ở cơ quan có chức năng kiểm định hay không?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Phụ lục V (phương tiện phòng cháy và chữa cháy) của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy thì các đầu báo rò rỉ gas không nằm trong danh mục của Phụ lục V của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Tuy nhiên, trong Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy có quy định mức thu phí đối với đầu báo rò rỉ khí gas.

Vì vậy, các đầu báo rò rỉ gas theo quy định không phải thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thì cơ quan có chức năng kiểm định có thể thực hiện kiểm định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: phòng cháy chữa cháy , rò rỉ gas , kiểm định