(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Đình Triệu là thương binh hạng 4/4, đã từng làm tại doanh nghiệp, hiện đã nghỉ hưu. Trên mã thẻ BHYT của ông Triệu ô thứ nhất ghi là HT, ô thứ hai ghi số 2. Tuy nhiên, theo ông Triệu thì trường hợp của ông phải ghi ô thứ nhất là CC, ô thứ hai ghi số 1. Vậy, trường hợp của ông ghi mã thẻ thế nào mới đúng?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ông Triệu như sau:

Theo khoản 2, Điều 13 của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12.

Đồng thời, tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật BHYT, thì đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên, được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh (gồm cả dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn).

Căn cứ các quy định nêu trên, ngày 1/9/2009 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 1071/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT.

Theo đó, trường hợp của ông đang được quỹ BHXH đóng BHYT theo đối tượng người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có mã đối tượng (ghi tại ô thứ nhất) ký hiệu là HT. Đồng thời, ông cũng đang hưởng trợ cấp thương binh hạng 4/4 có tỷ lệ mất sức lao động dưới 81%, được hưởng quyền lợi BHYT (ghi tại ô thứ hai) có ký hiệu mức 2 là đúng các quy định hiện hành.

Chinhphu.vn

Từ khóa: bảo hiểm y tế , thương binh , lương hưu , trợ cấp