(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Tấn có thời gian làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội liên tục tại UBND xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh từ tháng 9/1984, tham gia BHXH bắt buộc. Tháng 2/2012, ông được tuyển dụng vào vị trí công chức Văn hoá - Xã hội, hưởng lương tập sự trong thời gian 6 tháng.

Ông Tấn hỏi, trường hợp của ông phải thực hiện tập sự như vậy có đúng quy định không? Ông Tấn có được miễn chế độ tập sự theo Điều 12 Thông tư 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Trường hợp ông Nguyễn Văn Tấn là công chức cấp xã nên ông không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ mà thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 06/2012/TT-BNV.

Ngày 6/2/2012, ông Tấn được Chủ tịch UBND huyện quyết định tuyển dụng vào chức danh công chức Văn hoá - Xã hội tại xã Hiệp Thạnh, được hưởng 85% hệ số lương 1,86, ngạch cán sự, thời gian tập sự là 6 tháng kể từ ngày tuyển dụng.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, có hiệu lực từ 1/2/2012, trong đó có nội dung quy định về không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự.

Tuy nhiên, tại thời điểm ban hành quyết định tuyển dụng ông Tấn chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 112/2011/NĐ-CP và đến ngày 30/10/2012, Bộ Nội vụ mới ban hành Thông tư 06/2012/TT-BNV hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn hướng dẫn thực hiện Nghị định 112/2011/NĐ-CP (có quy định trường hợp được miễn tập sự tại Điều 18).

Do vậy, Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh quyết định tuyển dụng ông Tấn và quy định thời gian tập sự là đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: công chức xã , tuyển dụng , tập sự , bảo hiểm xã hội