(Chinhphu.vn) - Trên sổ hộ khẩu của ông Âu Dương Hậu (Quảng Ninh) ghi thành phần dân tộc của ông là dân tộc Hán. Vừa qua, ông Hậu làm thủ tục đăng ký kết hôn, cán bộ Tư pháp của UBND phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, yêu cầu ông phải sửa thành dân tộc Hoa.

Hiện nay, các giấy tờ về nhân thân của ông Hậu đều ghi là dân tộc Hán. Ông Hậu hỏi, trường hợp ông sẽ được giải quyết như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền điều chỉnh thành phần dân tộc cho ông?

Về vấn đề này, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2005 có quy định về thẩm quyền xác định dân tộc, cụ thể: "Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trong trường hợp cha đẻ và mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của người con được xác định là dân tộc của cha đẻ hoặc dân tộc của mẹ đẻ theo tập quán hoặc theo thoả thuận của cha đẻ, mẹ đẻ".

Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: "Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó".

Căn cứ các quy định trên thì việc xác định dân tộc của ông Hậu được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ và điều này được ghi nhận trong giấy tờ hộ tịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho ông Hậu, cụ thể là Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của ông. Do đó mọi hồ sơ, giấy tờ cá nhân của ông Hậu có nội dung ghi về dân tộc nói riêng thì phải phù hợp với Giấy khai sinh của ông.

Về thẩm quyền xác định lại dân tộc, tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: "UBND cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi".

Chinhphu.vn

Từ khóa: dân tộc , hộ tịch , giấy khai sinh , hộ khẩu