(Chinhphu.vn) - Chồng của bà Phạm Thị Thu Hồng (TP. Hồ Chí Minh) sinh năm 1968, hiện chỉ còn lưu giữ bản sao Giấy khai sinh do tỉnh Biên Hoà cấp. Chồng bà Hồng đã nhiều lần về Biên Hoà để xin cấp lại Giấy khai sinh, nhưng địa phương cho biết hồ sơ cũ đã bị cháy hết, không còn lưu giữ. Vậy, chồng bà Hồng cần làm những thủ tục gì để được cấp lại Giấy khai sinh?

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được đăng ký lại.

Chồng bà Hồng hiện không còn bản chính Giấy khai sinh, cơ quan đăng ký hộ tịch không còn lưu giữ được sổ hộ tịch (do bị cháy) nên theo quy định trên, chồng bà có thể làm thủ tục đăng ký lại việc sinh.

Căn cứ Điều 47 Nghị định 158/2005/NĐ-CP, thẩm quyền đăng ký lại việc sinh được xác định thuộc về UBND cấp xã, nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi trước đây thực hiện việc đăng ký lại.

Thủ tục đăng ký lại việc sinh được quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 2/2/2012 của Chính phủ. Theo đó, người có yêu cầu đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có); trong trường hợp không có bản sao giấy tờ hộ tịch thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.

Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch theo từng loại việc và bản chính Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính giấy tờ hộ tịch theo từng loại việc. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 3 ngày.

Liên quan đến phản ánh của bà Hồng, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp đã có công văn số 4629/HTQTCT-HT ngày 22/9/2014 yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai kiểm tra, xác minh, làm rõ các thông tin bà Hồng nêu. Nếu sự việc đúng như bà Hồng phản ánh và chồng bà có yêu cầu đăng ký lại việc sinh thì chỉ đạo địa phương thực hiện việc đăng ký lại cho chồng bà theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giấy khai sinh , hộ tịch