(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Minh Thuyết (TP. Hồ Chí Minh) có thời gian tham gia thanh niên xung phong, được nhận Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba. Sau đó ông công tác ngoài quân đội, nghỉ hưu năm 1997, có thẻ BHYT của cán bộ hưu trí.

Ông Thuyết hỏi, ông có được đổi mã thẻ BHYT sang mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh không? Nếu được thì thủ tục thế nào?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015; Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Thuyết có Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba là đối tượng người có công với cách mạng được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh, thẻ BHYT được chuyển đổi sang mã quyền lợi cao hơn (mức 2).

Ông cần lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyền lợi khám, chữa bệnh trên thẻ BHYT (theo phiếu giao nhận hồ sơ 402), kèm theo bản sao Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba nộp cho BHXH quận nơi cư trú để được giải quyết.

Chinhphu.vn

 

 

Từ khóa: Thẻ BHYT , Huân chương kháng chiến , cán bộ hưu , khám chữa bệnh