(Chinhphu.vn) – Ông Lê Quang Hiến có 11 năm công tác trong ngành Công an, hiện làm việc tại công ty TNHH Mai Linh. Vừa qua ông Hiến có làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo Nghị định số  153/2013/NĐ-CP, nhưng được trả lời chưa có văn bản hướng dẫn. Ông Hiến hỏi, Nghị định số  153/2013/NĐ-CP có phải chờ hướng dẫn để thực hiện không?

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời ông Hiến như sau:

Ngày 8/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

Theo đó tại Khoản 8, Điều 1 có quy định về tính thời gian trong quân đội, công an đối với quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có tham gia đóng BHXH bắt buộc cả 5 chế độ (ốm đau; thai sản; tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất) mà không hưởng chế độ trợ cấp theo một số quy định đối với quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ.

Tuy nhiên, tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định này quy định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành. Đến nay dự thảo Thông tư hướng dẫn đang được hoàn thiện và sau khi ban hành sẽ là căn cứ để thực hiện.

Chinhphu.vn