(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Duyến (Hà Nội) có Giấy xác nhận khuyết tật dạng vận động, mức độ đặc biệt nặng do UBND phường cấp, đang học văn bằng 2 hệ chính quy khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Khóa học gồm 4 kỳ, ông Duyến đang học kỳ 3 nhưng học phí tăng cao, ông không đủ tiền nộp nên Nhà trường không cho thi. Ông Duyến đã phải làm đơn bảo lưu kết quả và dừng học.

Vừa qua, ông Duyến đã làm đơn xin miễn học phí vì là người tàn tật nặng thì được Nhà trường cho biết, chỉ được miễn nếu học văn bằng 1.

Ông Duyến hỏi, trường hợp ông đang học hệ văn bằng 2 đại học công lập nhưng không được miễn giảm học phí như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động–Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021:

- Khoản 2, Điều 2: Đối tượng áp dụng dành cho học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học chính quy, học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Do đó, sinh viên học văn bằng 2 không được miễn, giảm học phí.

- Điểm b, Khoản 2, Điều 4: Đối tượng miễn học phí có đối tượng là trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp ông Nguyễn Văn Duyến chưa đủ điều kiện để được miễn học phí.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Sinh viên , miễn học phí , chi phí học tập