(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Nguyễn Văn Minh (Hà Nội) là chủ đầu tư dự án khai thác cát, sỏi; thuộc hạng mục lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật. Tuy nhiên, khi đi vào xây dựng, đơn vị muốn thay đổi mặt bằng sân công nghiệp sang vị trí khác.

Ông Minh hỏi, vậy dự án nêu trên có cần thẩm định lại báo cáo kinh tế-kỹ thuật không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung hỏi, dự án khai thác cát, sỏi do đơn vị là chủ đầu tư thuộc hạng mục lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật. Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Luật Xây dựng năm 2014 và thuộc trường hợp quy định về dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Khoản 3, Điều 52 của Luật này thì việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Báo cáo kinh tế-kỹ thuật , thẩm định , dự án , đầu tư xây dựng