(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Đặng Hưng (Hà Nội) đang kê khai đóng BHXH tại địa bàn quận Long Biên. Sắp tới công ty cần tuyển thêm lao động vào những vị trí phù hợp, trong đó có vị trí cần tuyển đối người đã hết tuổi lao động. Ông Hưng hỏi, công ty có cần thực hiện kê khai đóng BHXH đối với những người hết tuổi lao động không?

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH cho người lao động

Về vấn đề này, BHXH TP Hà Nội trả lời như sau:

Người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH mà không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9, Điều 123 Luật BHXH và được quy định chi tiết tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, thì người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH cho người lao động và trích từ tiền lương của người lao động theo quy định của Luật BHXH để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH.

Đối với trường hợp người lao động trước đó đang tham gia BHXH tự nguyện, thì kể từ thời điểm thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ dừng tham gia BHXH tự nguyện để chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đóng BHXH , BHXH tự nguyện , bắt buộc