(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Hiệp (TP. Hà Nội) hỏi: Tôi đóng BHXH, BHYT tại một công ty tư nhân, do làm ăn thua lỗ nên công ty đóng cửa, đang làm thủ tục tất toán BHXH trong tháng. Nếu tôi muốn tiếp tục đóng BHXH, BHYT theo hình thức tự nguyện, thời gian đóng tiếp tục từ tháng 10/2015 thì thủ tục thế nào?

BHXH Việt Nam trả lời ông Vũ Hiệp như sau:

Theo quy định tại Điều 2, Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam không thuộc diện áp dụng của pháp luật về BHXH bắt buộc, bao gồm:

- Người từ đủ 15 tuổi đến 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.

- Người đã đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ, đã có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên có nhu cầu đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí tử tuất.

Theo tiết 1.1, Khoản 1, Điều 26 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì thành phần hồ sơ cho người tham gia BHXH tự nguyện gồm: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Đối với các đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình được quy định tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014.

Theo tiết 1.1, Khoản 1, Điều 27 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 thì thành phần hồ sơ cho người tham gia BHYT gồm: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: BHXH , tự nguyện , đóng , tham gia , người lao động , hưu trí