(Chinhphu.vn) – Bà Phan Hồng (TPHCM) hỏi, trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, Công ty không phải trả lương cho người lao động (NLĐ), Công ty và NLĐ không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, vậy NLĐ có được đăng ký tham gia BHYT tự nguyện trong thời gian này hay không?

NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó
BHXH TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam quy định NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Cơ sở trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là hợp đồng lao động (quyết định tuyển dụng), quyết định lương, bảng lương... Do đó, trường hợp NLĐ không làm việc từ 14 ngày trở lên trong tháng và không hưởng lương thì không thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

Để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ, đơn vị có thể lập hồ sơ (mẫu D02-TS) đề nghị tăng BHYT cho NLĐ hoặc hướng dẫn NLĐ tham gia BHYT hộ gia đình, NLĐ đăng ký tại Đại lý thu BHYT phường, xã địa phương đang tạm trú hoặc thường trú hoặc Đại lý thu bưu điện hoặc BHXH quận, huyện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT tự nguyện , hộ gia đình