(Chinhphu.vn) – Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu đối với các công trình thiết yếu có tổng chiều dài hơn 1 km, đường ống cấp, thoát nước có đường kính trên 200 mm.

Theo phản ánh của ông Hoàng Ngọc Sơn, Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre cần lắp đặt ống cấp nước nằm trong hành lang Quốc lộ 60 với các trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Ống có đường kính nhỏ hơn 200 mm nhưng có tổng chiều dài lớn hơn 1km (VD: ống D60mm, dài 5km).

Trường hợp 2: Ống có đường kính lớn hơn 200 mm nhưng có tổng chiều dài nhỏ hơn 1km (VD: ống D250mm, dài 0,5km).

Ông Sơn có tham khảo Điểm a, Điểm b của Khoản 2, Điều 13 Thông tư 50/2015/TT-BGTVT. Theo đó,  Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận đối với các dự án sau:

- Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có tổng chiều dài lớn hơn 1 km trên các tuyến, đoạn tuyến đường bộ;

- Công trình xây dựng đường dây điện 35 kV trở lên; đường ống cấp, thoát nước có đường kính trên 200 milimét; các công trình thủy lợi, băng tải; các đường ống năng lượng, hóa chất nguy hiểm có nguy cơ cháy nổ, ăn mòn kim loại; các công trình có xây dựng cầu, cống cắt qua đường bộ.

Ông Sơn hỏi, cả 2 trường hợp nêu trên của Công ty ông thì phải xin ý kiến chấp thuận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam hay Cục quản lý đường bộ IV hay Sở Giao thông vận tải?

Về vấn đề này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: “Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu đối với các công trình thiết yếu có tổng chiều dài hơn 1 km, đường ống cấp, thoát nước có đường kính trên 200 mm”.

Do đó, đối với 2 trường hợp đường ống cấp nước nêu trong câu hỏi của ông Hoàng Ngọc Sơn thì Công ty đều phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: quốc lộ , hạ tầng giao thông , công trình thiết yếu