(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Law Plus có 1 khách hàng nữ là công dân Việt Nam, tạm trú tại Quận 2, TPHCM (hộ khẩu tại TP Đà Nẵng), có con với một công dân Úc nhưng 2 người chưa kết hôn, sinh con tại Việt Nam. Người mẹ hiện muốn làm khai sinh cho con cùng với thủ tục nhận cha cho con (cha là người nước ngoài cũng tạm trú tại Quận 2).

Công ty đã chuẩn chị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Luật Hộ tịch, Nghị định 123/2015/NĐ-CP và Thông tư 15/2015/TT-BTP nhưng UBND Quận 2 từ chối tiếp nhận vì thủ tục nhận cha có yếu tố nước ngoài phải thực hiện tại nơi thường trú của người được nhận là cha/mẹ/con, và hướng dẫn Công ty về TP Đà Nẵng để thực hiện, với lý do là khi thực hiện thủ tục nhận cha con có yếu tố nước ngoài thì phải thực hiện việc niêm yết việc nhận cha con tại UBND cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con nên UBND nơi cư trú không thể thực hiện.

Nhưng theo Công ty TNHH Law Plus được biết thì thủ tục nhận cha có yếu tố nước ngoài có thể thực hiện tại UBND quận nơi cư trú (thường trú, tạm trú) của người được nhận là cha, mẹ, con.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Law Plus đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để có cơ sở thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Do không có hồ sơ vụ việc kèm theo nên Bộ Tư pháp chưa có cơ sở dể xem xét, có ý kiến cụ thể, chỉ có thể trả lời về nguyên tắc như sau:

Điều 35 Luật Hộ tịch quy định UBND cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài.

Điêu 43 Luật Hộ tịch quy định: “UBND cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài”.

Khoản 1 Điều 12 Luật Cư trú quy định: “Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú”.

Khoản 1 Điều 13 Luật Cư trú quy định “Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống”.

Như vậy, trong trường hợp này, nếu đúng như Công ty TNHH Law Plus phản ánh, người nhận và người được nhận cha - con đều đăng ký tạm trú hợp pháp (theo quy định của pháp luật về cư trú) tại quận 2 thì UBND quận 2 có thẩm quyền giải quyết việc nhận cha cho con kết hợp đăng ký khai sinh.

Chinhphu.vn

Từ khóa: khai sinh , nhận cha con , nước ngoài