(Chinhphu.vn) - Ban quản lý dự án xây dựng huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ký hợp đồng gói thầu san lấp mặt bằng theo hình thức đơn giá điều chỉnh. Tuy nhiên, khi triển khai thi công thì hiện trạng vị trí thi công có sự thay đổi so với thiết kế được duyệt.

Ảnh minh họa

Đại diện Ban quản lý dự án xây dựng, ông Nguyễn Duy An (duyanxdcm@...) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp các thắc mắc sau:

- Khi các đơn vị liên quan đã xác định sự thay đổi khối lượng thi công, Ban quản lý dự án có được phép không làm công tác phê duyệt và vẫn thanh toán cho nhà thầu không?

- Nếu khối lượng thanh toán thực tế tăng so với khối lượng nêu trong hợp đồng và các bên chỉ lập phụ lục hợp đồng có được không? Trường hợp này Kho bạc lại đề nghị phải có quyết định phê duyệt dự toán phát sinh thì có đúng quy định không?

- Nhà thầu vi phạm hợp đồng, Ban Quản lý dự án đã xử phạt nhà thầu theo quy định trong hợp đồng và số tiền phạt hợp đồng được chuyển vào tài khoản do Ban Quản lý dự án mở. Vậy, số tiền phạt sẽ được xử lý như thế nào? Đơn vị ra quyết định xử phạt có được nhận một phần số tiền xử phạt đó không?

Bộ Xây dựng giải đáp các thắc mắc này như sau:

Theo khoản 5 Điều 18 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường hợp ông An hỏi, do hiện trạng vị trí thi công có sự thay đổi so với thiết kế được duyệt thì cần phải làm rõ xem sự thay đổi này có dẫn đến thay đổi thiết kế không và thay đổi đến mức độ nào?

Nếu làm thay đổi thiết kế cơ sở thì phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định; nếu không làm thay đổi thiết kế cơ sở thì không phải làm thủ tục thanh toán như đối với trường hợp phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng.

Về xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng, khi nhà thầu vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì Ban quản lý dự án xử phạt nhà thầu theo quy định của hợp đồng. Số tiền xử phạt này được nộp vào Ngân sách Nhà nước và đơn vị ra quyết định xử phạt không được hưởng % số tiền xử phạt này.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: Thanh toán hợp đồng xây dựng