(Chinhphu.vn) - Trường hợp tổ chức có sự thay đổi, điều chỉnh về nhân sự và có nhu cầu điều chỉnh chứng chỉ năng lực xây dựng thì thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Năm 2017, Công ty của ông Minh Nhân (Thừa Thiên – Huế) đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ, Công ty ông có bố trí 3 cán bộ chủ chốt. Hiện nay, do điều kiện gia đình nên một cán bộ có đơn xin nghỉ làm.

Ông Nhân hỏi, trong trường hợp này, Công ty ông có cần liên hệ với Sở Xây dựng để bổ sung cán bộ chủ chốt nhằm bảo đảm năng lực hành nghề xây dựng của công ty hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 20, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì tổ chức phải có điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng.

Do đó, tổ chức đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải thực hiện việc duy trì, bảo đảm điều kiện năng lực theo quy định nêu trên.

Trường hợp tổ chức có sự thay đổi, điều chỉnh về nhân sự và có nhu cầu điều chỉnh chứng chỉ năng lực xây dựng thì thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Năng lực xây dựng , chứng chỉ , nhân sự