(Chinhphu.vn) – Ông Đỗ Quang Huy (Phú Thọ) đóng BHXH từ tháng 7/2001 tại BHXH huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội, đã được cấp sổ BHXH. Gần đây, ông Huy phát hiện trong sổ BHXH của ông không có số Chứng minh thư nhân dân và sai địa chỉ thường trú.

Kiểm tra lại tờ khai cấp sổ BHXH ông Huy mới biết do sơ xuất nên trong tờ khai cấp sổ BHXH cũng không có số Chứng minh nhân dân (CMND) và địa chỉ cũng bị sai như sổ BHXH.

Hiện nay ông Huy đang đóng BHXH tại BHXH TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vậy, để bổ sung số CMND và sửa địa chỉ thường trú trong sổ BHXH ông Huy cần làm thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ông Huy như sau:

Trường hợp của ông Huy, do sơ xuất nên trong tờ khai tham gia BHXH, BHYT không có số CMND và ghi sai địa chỉ thường trú của mình, nay đã được cấp sổ BHXH nhưng không có số CMND và sai địa chỉ thường trú.

Theo Điều 61 Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, thì người tham gia BHXH, BHTN chỉ được cấp lại sổ BHXH trong trường hợp sổ BHXH bị mất, hỏng hoặc thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh đã ghi trên sổ BHXH.

Tại công văn số 3835/BHXH-CST ngày 27/9/2013 của BHXH Việt Nam về việc sai sót các tiêu thức giữa sổ BHXH và giấy CMND đã quy định: Nếu người tham gia BHXH, BHTN có thay đổi các nội dung khác như số CMND, ngày cấp, nơi cấp giấy CMND, hộ khẩu thường trú thì không phải cấp lại sổ BHXH.

Chinhphu.vn

Từ khóa: bảo hiểm xã hội , chứng minh nhân dân , thường trú , cải chính