(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Chắc (tỉnh Bắc Kạn) hỏi: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội để cho cán bộ viên chức có đủ chứng chỉ để dự thi thăng hạng theo Thông tư 25/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội; trong đó, quy định mã số, phân hạng và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội, gồm: Công tác xã hội viên chính (hạng II), công tác xã hội viên (hạng III) và nhân viên công tác xã hội (hạng IV).

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015, năm 2017, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động-xã hội đã chủ trì, trình Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Chương trình bồi dưỡng viên chức nghề nghiệp chuyên ngành công tác xã hội. Năm 2018, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dự kiến tổ chức các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội.

Trên cơ sở đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội đối với đội ngũ viên chức đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội.

Chinhphu.vn

Từ khóa: viên chức , thăng hạng