(Chinhphu.vn) - Ông Mai Nhất (Hà Nội) hỏi: Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng có cần chứng chỉ hành nghề không, có thể dùng chứng chỉ thiết kế điện - cơ điện công trình để làm chủ trì, chủ nhiệm được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 14, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ thì thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng không thuộc lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề.

Do đó, cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì, chủ nhiệm thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề lĩnh vực này.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , công trình xây dựng , thiết kế