(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Tất Thành (Quảng Bình) được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế điện tử-viễn thông/công trình viễn thông và công nghệ thông tin năm 2009, đã hết hạn năm 2014.

Nay do nhu cầu công việc, ông Thành muốn cấp lại chứng chỉ này nhưng lĩnh vực hoạt động không có trong danh sách thi cấp chứng chỉ hành nghề.

Ông Thành hỏi, theo Nghị định 42/2017/NĐ-CP, lĩnh vực thiết kế thiết kế điện tử-viễn thông/công trình viễn thông và công nghệ thông tin hiện không yêu cầu chứng chỉ hành nghề khi tham gia hoạt động thiết kế có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì thiết kế điện tử-viễn thông/công trình viễn thông và công nghệ thông tin (hay còn gọi là thiết kế mạng thông tin liên lạc) không thuộc lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề.

Do đó, cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì, chủ nhiệm thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng không yêu cầu có chứng chỉ hành nghề lĩnh vực này.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , hoạt động xây dựng , thiết kế