(Chinhphu.vn) - Bà Đinh Thị Hương (Bình Thuận; email: dthithuong16@...) giảng dạy tại Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 10/2005, đến tháng 5/2007 thì có quyết định công nhận hết tập sự và hưởng lương theo ngạch 15.111, tham gia đóng BHXH bắt buộc. Tháng 12/2012, bà Hương chính thức được bổ nhiệm vào biên chế.

Tháng 8/2013, bà Hương chuyển công tác về một trường chính trị của tỉnh khác, tại đây bà không được trường làm hồ sơ xét hưởng phụ cấp thâm niên. Cơ quan mới cho rằng thời gian bắt đầu tính thâm niên nhà giáo của bà Hương là từ tháng 12/2012, khi được bổ nhiệm vào biên chế chứ không phải sau thời gian hết tập sự.

Bà Hương đề nghị giải đáp, trường hợp của bà được tính thâm niên nhà giáo như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp như sau:

Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP quy định, thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục được tính vào thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Như vậy nếu trong khoảng thời gian từ tháng 5/2007, sau khi có quyết định hết tập sự, đến tháng 12/2012, bà Đinh Thị Hương có tham gia giảng dạy theo quy định và có tham gia đóng BHXH bắt buộc thì thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo của bà Hương được tính từ tháng 5/2007.

Chinhphu.vn

Từ khóa: phụ cấp thâm niên nhà giáo , tập sự