(Chinhphu.vn) – Ông Trương Mẫu Túc (Hà Tĩnh) hỏi: Bố tôi tham gia quân đội từ năm 1967, nghỉ hưu năm 1991 và chết ngày 16/12/2015. Vậy, gia đình tôi có được nhận lương hưu tháng 12/2015 của bố tôi không? Chế độ mai táng thế nào? Mẹ tôi sinh năm 1956 thì có được hưởng chế độ gì không?

BHXH Việt Nam trả lời ông Trương Mẫu Túc như sau:

Theo quy định của Luật BHXH năm 2006, bố của ông chết ngày 16/12/2015 có được hưởng lương hưu tháng 12/2015.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 63 Luật BHXH thì gia đình ông được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung (nay là lương cơ sở) là 11.500.000 đồng.

Căn cứ Khoản 2, Điều 64 và Điều 65 Luật BHXH quy định thân nhân của người đang hưởng lương hưu được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, đối với vợ từ đủ 55 tuổi trở lên mà không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở), thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà người hưởng lương hưu chết.

Như vậy, nếu tại thời điểm bố của ông chết (tháng 12/2015) mà mẹ của ông không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở thì mẹ của ông được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng kể từ tháng 1/2016.

Trường hợp mẹ của ông có mức thu nhập hàng tháng bằng hoặc cao hơn mức lương cơ sở thì được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật BHXH , BHXH , tuất , trợ cấp