(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thanh Thảo công tác trong một doanh nghiệp nhà nước, nghỉ sinh con từ tháng 11/2014, hệ số lương đóng BHXH của bà là 2,55. Bà Thảo hỏi, tiền thai sản của bà được tính thế nào?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Nguyễn Thanh Thảo như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 28, Điều 35 Luật BHXH thì:

- Điều kiện hưởng chế độ thai sản là lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Mức hưởng tính theo công thức sau:

Mức hưởng khi nghỉ việc sinh con

=

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc

X

Số tháng nghỉ sinh con theo chế độ

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Điều 157 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, lao động nữ đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản 6 tháng.

Theo hướng dẫn tại điểm 2.1 Mục 2, Công văn số 5467/BHXH-CSXH ngày 31/12/2014 của BHXH Việt Nam, người lao động tại các doanh nghiệp, có thời gian đóng BHXH trước ngày 1/5/2013 thuộc thang lương, bảng lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, khi giải quyết hưởng BHXH từ ngày 1/5/2013 trở đi thực hiện như sau: Thời điểm từ ngày 1/5/2013 đến ngày 30/6/2013 được áp dụng mức lương tối thiểu chung (1.050.000 đồng/tháng), từ ngày 1/7/2013 trở đi được áp dụng mức lương cơ sở (1.150.000 đồng/tháng) để tính hưởng BHXH cho thời gian này thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 94 Luật BHXH .

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, nếu trong 12 tháng trước khi sinh bà Nguyễn Thanh Thảo có trên 6 tháng đóng BHXH với mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là: (1.150.000 đồng x hệ số lương 2,55) thì bà được hưởng chế độ thai sản là: (1.150.000 đ x 2,55 x 6 tháng).

Cùng với mức hưởng chế độ thai sản, bà Thảo còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh bằng hai tháng lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở) theo quy định tại Điều 34 Luật BHXH.

Thời gian bà Thảo nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này bà Thảo và doanh nghiệp không phải đóng BHXH.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

 

Từ khóa: thai sản , doanh nghiệp , bảo hiểm xã hội , tiền lương , trợ cấp một lần , chế độ , người lao động , doanh nghiệp