(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Nhàng (lenhangktth@...) tốt nghiệp đại học năm 2007, sau đó làm việc cho 1 công ty tư nhân, đóng BHXH từ tháng 10/2007. Tháng 2/2009, bà được UBND huyện ký hợp đồng có thời hạn. Tháng 6/2010, ký hợp đồng không xác định thời hạn chờ thi tuyển công chức, hưởng lương hệ số 2,34

Tháng 11/2011, bà Nhàng thi và trúng tuyển vào viên chức trường Đại học công lập, nhưng không được tuyển dụng do thiếu chỉ tiêu. Sau đó, bà được nhận vào làm giáo viên bộ môn Kế toán trường Cao đẳng nghề, phải trải qua 2 tháng thử việc, 12 tháng tập sự mới được trường ký hợp đồng 1 năm. Bà Nhàng hỏi, trường thực hiện như vậy có đúng quy định không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời bà Nhàng như sau:

Điều kiện miễn chế độ tập sự khi tuyển dụng vào viên chức

Theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, người được tuyển dụng vào viên chức đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên, trong thời gian đó đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng thì được miễn thực hiện chế độ tập sự. Nếu không đủ điều kiện miễn tập sự thì phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định.

Thời gian thử việc khi giao kết HĐLĐ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Bộ luật Lao động, thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 1 lần đối với một công việc và không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

Trường hợp bà Lê Thị Nhàng có quá trình làm việc theo HĐLĐ, đóng BHXH bắt buộc từ tháng 10/2007 đến tháng 11/2011 tại 1 doanh nghiệp tư nhân và tại UBND huyện. Tháng 11/2011, bà thi tuyển vào viên chức Trường Đại học Tài chính, tuy trúng tuyển nhưng không được tuyển dụng do thiếu chỉ tiêu biên chế. Sau đó bà Nhàng được 1 Trường cao đẳng nghề nhận vào làm giáo viên bộ môn Kế toán.

Thông tin bà Nhàng cung cấp chưa nêu rõ bà được tuyển dụng vào viên chức Trường cao đẳng nghề, hay làm việc theo chế độ HĐLĐ. Do đó có hai tình huống sau:

- Nếu bà Nhàng được nhận vào làm giáo viên tại Trường Cao đẳng nghề theo chế độ HĐLĐ thì thời gian thử việc không quá 60 ngày (2 tháng).

- Nếu bà Nhàng được tuyển dụng vào viên chức Trường Cao đẳng nghề làm giáo viên, là công việc mà bà Nhàng chưa từng làm trong thời gian đóng BHXH bắt buộc trước đây ở doanh nghiệp và UBND huyện, do đó bà không đủ điều kiện miễn tập sự quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV và phải thực hiên chế độ tập sự 12 tháng.

Như vậy, nếu bà làm việc theo HĐLĐ, thì thời gian thử việc tối đa là 60 ngày (2 tháng). Nếu được tuyển dụng vào viên chức bà Nhàng phải thực hiện chế độ tập sự 12 tháng. Trường hợp Trường Cao đẳng nghề yêu cầu bà Nhàng phải thử việc 2 tháng, sau đó tiếp tục thực hiện chế độ tập sự 12 tháng, rồi mới ký HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc của viên chức) là không đúng quy định.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.